Vår klimatfilosofi!

Tellurian Goods betraktar det som att klimatet är något som vi tillsammans har som uppgift att ta ansvar för, detta gör vi genom att säkerställa att våran förädlingsprocess och våra egna frakt- och logistikkostnader klimatkompenseras mer än det krävs för att enbart bli klimatneutral.

Vi väljer i våra samarbeten med våra europeiska råvaruleverantörer att diskutera våra egna insatser för att kompensera för våra utsläpp samtidigt som vi även efterfråga åtgärder från deras sida för att de ska bli minst klimatneutrala. I vårt egna förbättringsarbete eftersträvar vi att alltid eftersöka och omställa till än bättre hållbara produktions- och leveransprocesser både inom företaget likväl som i våra samarbeten.

Tellurian Goods AB ser sig som en part i en lång kedja av fristående marknadsaktörer, i denna kedja sker vår klimatkompensation med utgångspunkt från att företaget skall kompensera för det CO2 utsläpp den egna produktionen och logistiken tillför jordens atmosfär medans vår önskan är att alla andra marknadsaktörer skall ha en likvärdig målsättning. Alla kan göra sin del men ingen klarar av att göra allt.

När du köper en av våra plastfria klimatkompenserade komposterbara påsar med hela kaffebönor eller färdigmalt kaffe så bidrar du till att kaffeindustrin blir grönare och mer klimatsmart, en kaffekopp åt gången.

Tellurian Goods har idag, före verksamheten påbörjat större produktion, redan bidragit med klimatkompenserande åtgärder som skall binda 1 ton co2 genom en donation till Vi Skogen.

När företaget går från att vara i sitt uppbyggnadsskede till att istället påbörja sin marknadsetablering, och mer data därmed blir tillgängligt, så kommer vi tillgängliggöra en offentlig klimatredovisning. Målsättningen är att den första årliga klimatredovisningen skall finnas tillgänglig år 2023.

”Liv är ett mirakel bortom vår förståelse, vi borde visa vördnad för det fastän det mer av oss kräver.”

Rachel Carson – Tyst Vår